Witt Rating Advisory

Onze klanten

Voor beleggingsbeslissingen

Creditreform

Primair levert Creditreform kapitaalmarktratings aan ondernemingen die zich via de kapitaalmarkten willen financieren. Verzekeraars, pensioen- en beleggingsfondsen uit de institutionele sector, behoren bij de clientèle die kapitaalmarktratings van Creditreform gebruiken voor hun beleggingsbeslissingen.

Erkenning door de ECB

Creditreform doorloopt een toelatingsprocedure bij de Europese Centrale Bank voor ECB-ECAI (External Credit Assessment Institution) erkenning. Deze erkenning verschaft beleggers meer kwaliteitszekerheid van de ratingsystemen en de vele mogelijkheden waarvoor Creditreform ratings mogen worden gebruikt.

Onze klanten

Voor de volgende klanten hebben wij gespecialiseerde diensten ontwikkeld:

Veel voordelen bij financiering

Ondernemingen

Onze ratings bieden ondernemers bij de financiering van hun ondernemingen vele voordelen. Voordelen die de kosten voor een rating veruit overstijgen. Over welke voordelen voor u van belang zijn adviseren wij u graag.

Wij onderscheiden de volgende ratings en diensten:

Voor de voorbereiding op een ondernemingsrating of emissierating kan een ondernemingsanalyse worden gebruikt. Met een ondernemingsanalyse toetst u eerst uw kapitaalmarktgeschiktheid. Met deze kennis kunt u zich beter voorbereiden op het ratingproces.

Een ondernemingsrating kan naast het verkrijgen van betere condities bij ondershandse of bancaire financieringen ook voor de communicatie met uw overige stakeholders worden gebruikt. Betere inkoopcondities of meer vertrouwen door uw klanten kunnen substantiële voordelen opleveren. Wij adviseren u graag welke voordelen voor u van belang zijn.

Een emissierating is een bepalende succesfactor bij de uitgifte van obligaties. Met een obligatie trekt u meer aandacht van zowel nationale als internationale beleggers. Ook uw huisbank ziet graag dat u meerdere soorten financieringen aantrekt. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden die een uitgifte van een obligatie u kan bieden.

Geschikt voor vele assetklassen

De institutionele sector

Onze expertise en diensten voor de institutionele sector zijn voor vele soorten effecten en assetklassen geschikt.

Wij onderscheiden de volgende ratings en diensten:

Met het Creditreform balansrating kunnen de risico’s per onderneming / lening, dat deel uitmaakt van een kredietportfolio, zeer nauwkeurig worden vastgesteld.

Het CRS Credit Risk Solutions is een omgeving die het raten van individuele leningen en ondernemingen volledig heeft geautomatiseerd. Dashboards en signaleringen infomeren u doorlopend over de kwaliteit van uw kredietportfolio. En de resultaten kunnen volledig in uw eigen administratie worden geïntegreerd. Dit is nog niet alles. Creditreform kan ook marktanalyses doorlopend toevoegen aan CRS Credit Risk Solutions. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden voor meer inzicht en zekerheid over de kwaliteit van uw kredietportfolio’s.

Met emissieratings, structured finance ratings of kredietfondsen worden de beleggingsrisico’s van diverse soorten assetklassen vastgesteld.

Wij onderscheiden de volgende assetklassen:

 • Onroerend goed, real estate
 • Private debt / equity
 • Infrastructure
 • Windparks, solarparks, groene beleggingen
 • Vliegtuigen of schepen
 • Non-performing loans
 • Microfinancieringen

Creditreform kan niet alleen bestaande portfolio’s raten maar ook nog op te bouwen portfolio’s van nieuwe op te leggen beleggings- of financieringsfondsen. Vele ratings zijn vaak maatwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die kunnen aansluiten bij uw specifieke behoeftes.

Verbeter uw processen en voldoe aan alle wettelijke verplichtingen

Banken

Onze expertise en diensten bieden banken niet alleen de mogelijkheid om hun processen te verbeteren maar ook om aan alle wettelijke verplichtingen van hun toezichthouders te voldoen.

Wij onderscheiden de volgende ratings en diensten:

Het Creditreform balansrating kan worden toegelaten als intern ratingsysteem voor de vaststelling van het kredietrisico van bancaire leningen. Het mag ook als referentieratings voor de toetsing van het eigen bancaire ratingsysteem worden gebruikt. Het Creditreform balansrating is een zeer betrouwbare en transparante kredietbeoordelingssysteem. Overeenkomstig de hoge kwaliteit van dit ratingsysteem is ook onze dienstverlening aan de gebruikers.

Met het Creditreform balansrating kunnen de risico’s van een kredietportfolio’s zeer nauwkeurig worden vastgespeld en doorlopend worden gerapporteerd. Het CRS Credit Risk Solutions is een omgeving die het raten van individuele leningen en ondernemingen volledig heeft geautomatiseerd. Dashboards en signaleringen infomeren u doorlopend over de kwaliteit van uw kredietportfolio. Ook is een integratie met de eigen administratie mogelijk.

Creditreform kan ESG ratings van elk bedrijf binnen de EU leveren, daarom ook van Nederlandse ondernemingen. Dit verschaft u de mogelijkheid om al uw leningen en zelfs uw gehele kredietportfolio van een ESG keurmerk te voorzien.

Kredieten van ondernemingen die met een ondernemingsrating worden beoordeeld en over een goede rating beschikken mogen door banken tegen gunstigere regels worden gewaardeerd bij de berekening van hun vermogenseis. Hierdoor kunnen goede klanten beter worden bediend.

Met emissieratings, structured finance ratings of kredietfondsen kan de kwaliteit van diverse soorten assets voor een off balance financiering worden vastgesteld.

Wij onderscheiden de volgende assetklassen:

 • Onroerend goed, real estate
 • Private debt / equity
 • Infrastructure
 • Windparks, solarparks, groene beleggingen
 • Vliegtuigen of schepen
 • Non-performing loans
 • Microfinancieringen

Creditreform kan bestaande portfolio’s raten en zelfs nog op te bouwen portfolio’s van nieuwe op te leggen beleggings- of financieringsfondsen. Vele ratings zijn vaak maatwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die kunnen aansluiten bij uw specifieke behoeftes.

Bij de overname van leningen van banken kunnen institutionele beleggers de kredietkwaliteit van de banken met e-Valurate toetsen. e-Valurate houdt u doorlopend op de hoogte over de financiële situatie van circa 3.500 belangrijkste banken in heel de wereld. e-Valurate is een onmisbare informatiebron voor fondsmanagers. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden van deze tool.

Hoogwaardige ratingsystemen voor

Alternatieve financiers

Onze expertise en diensten bieden alternatieve financiers de mogelijkheid om over dezelfde hoogwaardige ratingsystemen als die van traditionele banken te beschikken. Onze ratingsystemen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn toegelaten voor de gereglementeerde kapitaalmarkten. Hierdoor kunnen kredieten en kredietportfolio’s juist worden beoordeeld om gemakkelijker te kunnen worden hergefinancierd.

Wij onderscheiden de volgende ratings en diensten:

Met het Creditreform balansrating kunnen de kredietrisico’s van individuele leningen en van het hele kredietportfolio zeer nauwkeurig worden vastgesteld en gerapporteerd. Het kwantificeren van de kredietrisico’s van uw portfolio is een proactieve methode om doorlopend de mogelijke uitval te voorspellen. Dit is wezenlijk anders dan de gerealiseerde uitvallen achteraf te communiceren. Hierbij is het onzeker hoeveel uitval nog kan volgen.

Creditreform kan ESG ratings van elk bedrijf binnen de EU leveren, daarom ook van Nederlandse ondernemingen. Dit verschaft u de mogelijkheid om al uw leningen en zelfs uw gehele kredietportfolio van een ESG keurmerk te voorzien.

My Office Value is een desktop applicatie waarmee het Creditreform balansrating kan worden berekend en geanalyseerd.

Het CRS Credit Risk Solutions is een omgeving die het raten van individuele leningen en ondernemingen volledig heeft geautomatiseerd. Dashboards en signaleringen infomeren u doorlopend over de kwaliteit van het kredietportfolio. Ook is een integratie met de eigen administratie mogelijk.

Speciaal voor leningen tot € 5 miljoen kan met een ondernemingsanalyse de rapportage voor een kleine emissie, die buiten te toezicht van de AFM valt, gemakkelijk worden samengesteld. Een ondernemingsanalyse maakt gebruik van het Creditreform balansrating en is daarom een verantwoord en goed alternatief voor een externe rating van een ratingagentuur.

Grote leningen of emissies boven de € 5 miljoen kunnen bij voorkeur met een ondernemingsrating of emissierating worden beoordeeld. Met deze externe ratings kunnen cofinancieringen met institutionele beleggers of banken veelal tegen betere voorwaarden worden gerealiseerd. Kiest u voor uitstel van de externe rating bestaat ook de mogelijkheid om eerst een Crefo Certificaat te gebruiken.

Ondersteuning voor uw cliënt

Financiële dienstverleners

Onze expertise en diensten stellen financiële dienstverleners in staat om hun cliënten een betere ondersteuning te verlenen bij het financieren of herfinancieren van hun ondernemingen.

Wij onderscheiden de volgende ratings en diensten:

Het Creditreform balansrating kan worden toegelaten als intern ratingsysteem voor de vaststelling van het kredietrisico van bancaire leningen. Het mag ook als referentieratings voor de toetsing van het eigen bancaire ratingsysteem worden gebruikt. Het Creditreform balansrating is een van de meest betrouwbare en transparante kredietbeoordelingssysteem in de markt. Overeenkomstig de hoge kwaliteit van dit ratingsysteem is ook onze dienstverlening aan de gebruikers.

Creditreform kan ESG ratings van elk bedrijf binnen de EU leveren, daarom ook van Nederlandse ondernemingen. Dit verschaft u de mogelijkheid om de impact van een ESG rating op de kredietverlening door banken nauwkeurig te voorspellen en te berekenen.

My Office Value is een desktop applicatie waarmee de Creditreform balansrating door u zelf kan worden berekend en geanalyseerd. Hiermee kunt u ook een ondernemingsanalyse uitvoeren die zich leent ter voorbereiding op een ondernemingsrating of emissierating.

Met een ratinganalyse bent u in staat om de kapitaalmarktgeschiktheid van uw cliënten te toetsen. Met deze kennis kunt u uw cliënten beter voorbereiden op het ratingproces. Adviseert u voor uitstel van de rating, bestaat ook de mogelijkheid om eerst een Crefo Certificaat te overwegen.

Kredieten van ondernemingen die met een externe rating zoals een ondernemingsrating worden beoordeeld en over een goede rating beschikken mogen door banken tegen gunstigere regels worden gewaardeerd bij de berekening van hun vermogenseis. Het gevolg hiervan zijn betere condities voor bancair gefinancierde ondernemingen.

Met onze ratings kunt u een rentetoets uitvoeren waarmee renteverschillen kunnen worden berekend die optreden bij het gebruik van een externe rating voor bancaire financieringen.

Naast de traditionele weg naar een bank vinden steeds meer ondernemers de weg naar financiële dienstverleners die hun over de mogelijkheid van een obligatielening informeren. Er zijn steeds meer ondernemingen die zelf een obligatie uitgeven zonder deze te verhandelen via een beurs of een handelsplatform.

Met een emissierating van Creditreform verschaft een emittent zijn beleggers vooraf meer inzicht in de risico’s en onderhoud hij gedurende de looptijd goede contacten met zijn beleggers. Een dergelijk beleid vertaalt zich in reële rentes en het gemakkelijker herfinancieren van de lening aan het einde van de looptijd.

Witt Rating Advisory

Adres

Maasboulevard 241
3207 RP Spijkenisse

Contactgegevens

KVK

37079384

BTW

NL806227370B01

Privacyverklaring