Witt Rating Advisory

Creditreform balansrating

Onze diensten

Creditreform balansrating

Het Creditreform balansrating is een zeer betrouwbare en transparante kredietbeoordelingssysteem. Daarom is het balansrating voor vele toepassingen geschikt.

De Creditreform balansrating mag zowel door banken als door niet bancaire financiers of verzekeraars gebruikt worden voor de beoordeling van hun zakelijke kredieten.

De Creditreform balansrating vereenvoudigd analyses van ondernemingen en biedt u naast de voor- (na)calculatie van de rente die behoort bij een specifieke rating (risico) ook mogelijkheden voor aanvullende dienstverlening.

Wij onderscheiden de volgende ratings en analyses:

Creditreform balansrating

De Creditreform balansrating is een high end oplossing voor de kredietbeoordeling van bancaire- en niet bancaire kredieten aan MKB ondernemingen.  Institutionele beleggers kunnen het Creditreform balansrating gebruiken als kwaliteitstoets van kredieten die zij van banken en niet bancaire kredietverleners overnemen.

De Creditreform balansrating is een systeem, dat aan de hand van een jaarrekening (balans plus winst- en verliesrekening) de rating berekent. Het ratingsysteem rubriceert eerst een organisatie naar grootte, branche en ondernemingsvorm waardoor de rating specifiek per type bedrijf kan worden vastgesteld. Hierdoor onderscheidt men 72 ondernemingstypes waardoor de rating de hoogste nauwkeurigheid bereikt.

Het Creditreform balansrating is een van de meest betrouwbare en transparante kredietbeoordelingssysteem in de markt. Overeenkomstig de hoge kwaliteit van dit ratingsysteem is ook onze dienstverlening aan de gebruikers.

Ondernemingsanalyse

De ondernemingsanalyse wordt uitgevoerd met de rating en analysesoftware My Office Value. Eerst wordt er een Creditreform balansrating berekend en hierna kijkt de analysesoftware naar vier indicatoren die de ontwikkeling van de onderneming inzichtelijk maken. Wij analyseren achtereenvolgend:

 • Een trendanalyse van de ratings en de groei
  Welke groeitrend heeft de onderneming? En hoe reageert de rating op deze trend?
 • De ontwikkelingen van de rentabiliteit
  Hoe ontwikkelen zich de resultaten, rendementen, kosten en baten van de onderneming?
 • Analyses van de kasstroom en de liquiditeit
  Wat is de financiële positie van de onderneming, de reserves en het weerstandsvermogen?
 • De balans- en financieringsstructuur
  Hoe is de onderneming gefinancierd? Hoe is de kapitaalbehoefte afgedekt?

Als deze indicatoren substantieel afwijken van de historische trend, kan er nog gekeken worden naar de verbetermogelijkheden op de korte termijn, door de ratingafhankelijke indicatoren te modelleren.

 • Modellering van de rating met aanbevelingen
  De aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen kunnen in de rapportage opgenomen worden.

Deze bedrijfseconomische analyses kunnen worden aangevuld met een kwalitatief onderzoek naar de kapitaalmarktgeschiktheid van de onderneming. Ook kunnen de effecten van het beleid op het milieu, maatschappij en governance (ESG) van de emittent onderzocht worden om vast te stellen in welke mate deze elementen de continuïteit en de rendementen beïnvloeden.  De groeiende vraag van beleggers naar duurzame beleggingen wijzen op het belang en de relevantie van onze ESG-analyse.

Ratinganalyse

Met een ondernemingsanalyse analyseert u de prestaties van een onderneming, waaronder de rating. Met een ratinganalyse analyseert u de oorzaken die tot de rating van de onderneming hebben geleid. Met de ratinganalyse bent u in staat om die verbeteringen in de bedrijfsvoering te vinden die de rating verbeteren. Met “what if” analyses kunt u zelfs een ratingstrategie uitwerken die geleidelijk tot een verbetering van de rating zal leiden.

Een verbetering van de rating is voor elke onderneming van eminent belang. Met de rating kunnen leningsvoorwaarden bij banken of niet bancaire financiers verbeterd worden. Kan de rentevoet voor transferpricing of worden vastgesteld. Kunnen leveringsvoorwaarden bij toeleveranciers met objectieve argumenten aangepast worden. Mits een rating uitmuntend is loont het zich om een Crefo certificaat aan te vragen waarmee u uw uitmuntende kredietwaardigheid publiekelijk kunt maken. Dit verschaft u een goede reputatie bij elke stakeholder van uw onderneming.

Rentetoetsing

De rente voor een krediet wordt in de regel afgeleid van de credit rating (kredietrisico’s), de looptijd, de zekerheden en de kosten van de kredietverstrekker. Met onze rentetoets kunt u aan de hand van deze factoren de rente voor een specifiek krediet berekenen. Deze geobjectiveerde rentecalculatie geeft u meer inzicht in de verschillen met de effectieve, gevraagde, rente die mede afhankelijk is van vraag en aanbod in de markt en versterkt hierdoor uw onderhandelingspositie.

Een bijzondere calculatie vormt de rentetoetsing van bancaire kredieten. Banken mogen als gevolg van de nieuwe Basel IV regelgeving kredieten met een goede externe rating die is uitgevoerd door een erkende ratingagentuur goedkoper beprijzen. Onze rentetoets laat u het verschil tussen deze bijzondere beprijzing en de traditionele berekening zien waardoor u kunt zien of een externe rating voor u rendabel is.

Witt Rating Advisory

Adres

Maasboulevard 241
3207 RP Spijkenisse

Contactgegevens

KVK

37079384

BTW

NL806227370B01

Privacyverklaring