Witt Rating Advisory

Onze Diensten

Creditreform

Publieke- en private kapitaalmarktratings

Wij leveren publieke- en private Creditreform kapitaalmarktratings die voldoen aan de Europese ratingverordening die onder toezicht van de ESMA (European Securities & Markets Authority) tot stand komen. Publieke ratings mogen ongelimiteerd overal gepubliceerd en voor elke vorm van financiering gebruikt worden. Private ratings daarentegen mogen slechts door een beperkt aantal financiers of verstrekkers van kredietgaranties worden gebruikt.

Rating- en analysetools

Met onze rating- en analysetools kunt u zelf een Creditreform balansrating berekenen en analyseren, of de rente voor een lening berekenen die afhankelijk is van een rating. Ook leveren wij een ESG rating met analyse om de impact van een ESG rating op de kredietverlening door banken nauwkeurig te voorspellen en te berekenen.

Voor interbancaire leningen moet een bank geïnformeerd zijn over de kredietwaardigheid van de wederpartij aan wie zij een lening verstrekt. Ook willen institutionele beleggers weten wat de kredietkwaliteit van een bank is waarvan zij kredietportfolio’s overnemen. Hiervoor leveren wij e-Valuerate, een databank met de financiële parameters van meer dan 3.500 van de grootste banken wereldwijd.

Witt Rating Advisory

Wij bieden ondersteuning, begeleiding en advies bij de levering van:

Onze diensten

Creditreform kapitaalmarktratings

De beoordeling van de kredietwaardigheid van ondernemingen is wettelijk voorbehouden aan erkende ratingbureaus. Creditreform Rating AG is een door de ESMA (European Securities & Markets Authority) erkende ratingagentuur die is gespecialiseerd in kapitaalmarktratings voor emissies van diverse soorten MKB obligaties en MKB financieringsfondsen.

Wij onderscheiden de volgende kapitaalmarktratings:

Ondernemingsrating

Een ondernemingsrating is primair bestemd voor investeerders of banken die een lening aan een onderneming willen verstrekken. Het kenmerk van een lening is dat de lening door een of enkele partijen wordt verstrekt en niet verhandelbaar is.

Banken mogen een extern ondernemingsrating gebruiken in de plaats of naast van hun interne rating. Mits de externe rating goed is kunnen banken zelfs gunstigere condities en rentetarieven aanbieden dan het geval zou zijn zonder een externe ondernemingsrating.

Wij onderscheiden ondernemingsratings voor kleine leningen (beneden € 5 miljoen) en grotere leningen (boven € 5 miljoen), private ratings en publieke ratings. Elke soort ondernemingsrating kent specifieke toepassingen. Lees hierover meer in onze documentatie.

Emissierating

Een emissierating gebruikt men voor de emissie van een obligatie. Steeds meer ondernemers ontdekken de mogelijkheden die een obligatielening biedt. Ook bankiers zien de voordelen van een goede financieringsmix waarvan naast bancaire leningen ook obligatieleningen deel uitmaken. Een obligatielening is bij uitstek geschikt om ondernemingen van een langlopende financiering tegen gunstige voorwaarden te voorzien.

Met een emissierating wordt de geldstroom gemeten die nodig is voor de tijdige betaling van rente en aflossing van de obligatielening. Aanvullend worden de condities van de emissie en alle betrokken partijen beoordeeld. Bij gezekerde obligaties wordt bovendien de kwaliteit van de zekerheden van de potentiële opbrengst van het onderpand beoordeeld.

Een emissierating bevordert het vertrouwen van een groot aantal beleggers door meer transparantie te verschaffen over de obligatielening.

Structured finance rating

Wegens de vermeende grotere risico’s van gestructureerde leningen, verplichten toezichthouders emittenten van gestructureerde leningen een dubbele rating door twee onafhankelijke en erkende ratingagencies uit te laten voeren. Zo ontstaat meer transparantie van een complexe belegging door meerdere ratings van dit soort fondsen.

Creditreform Rating AG beschikt over ruime ervaring als 1e en als 2e ratingbureau bij het raten van gesecuriseerde fondsen, vooral bij lease en hypotheken. Wij informeren u graag over onze werkwijze en verstrekken op aanvraag eersteklas referenties.

Kredietfondsen

Dit is een innovatief alternatief voor gestructureerde leningen. Een kredietfonds is een bijzonder investmentinstrument waarbij een speciaal fonds wordt opgericht dat investeert in doorgaans niet-liquide en moeilijk verhandelbare kredieten of activa. Kenmerkend voor kredietfondsen is de innovatieve fondsstructuur. Deze is bij uitstek geschikt voor de herfinanciering van illiquide vorderingen, kredieten van banken of van alternatieve financiers. De belegger kan specifieke delen uit een fonds kiezen die exact passen in zijn gewenste risicoprofiel.

Investering in delen van het kredietfonds

Een kredietfonds onderscheidt zich van een gestructureerde financiering doordat elk krediet binnen het fonds een afzonderlijke rangorde kan hebben. De rating is dus preciezer. De ratings van een kredietfonds worden afgegeven over de aandelen in een kredietfonds. Ze kunnen betrekking hebben op diverse soorten objecten. Dit kan een belegging in aandelen, obligaties, kredieten of handelsvorderingen betreffen, maar ook in onroerend goed of infrastructurele projecten.

Onze diensten

Rating- en analysetools

De Creditreform ratingssystemen, -analyse software en -data voldoen aan de Europese wet- en regelgeving waardoor risicoanalyses voor gereguleerde investeringsbeslissingen geschikt zijn.

Wij onderscheiden een viertal rating- en analyse tools:

  • De desktop applicatie My Office Value waarmee u een Creditreform balansrating kunt afroepen en individuele kredietbeslissingen uitvoerig kunt analyseren en rapporteren.
  • Het ESG rating dat geschikt is om een benchmark van de ESG compliance voor alle bedrijven in Nederland te kunnen berekenen.
  • De SaaS aanwending CRS Credit Risk Solution biedt naast het online afroepen van een Creditreform balansrating de mogelijkheid om hele kredietportfolio’s te analyseren.
  • De bankendatabank e-Valuerate biedt u de mogelijkheid om diepgaande analyses van circa 3.500 banken wereldwijd uit te voeren waarmee zij intra bancaire relaties onderhouden.

My Office Value

Het rating tool My Office Value is ontwikkeld door Prosynt in samenwerking met Creditreform. My Office Value maakt gebruik van diverse templates voor het analyseren en raten van een onderneming. Zo draagt deze tool hoogwaardige kennis van de ratingmethode over aan de gebruiker.

Met My Office Value wordt de Creditreform balansrating toegankelijk voor iedereen die bij zijn ondernemingsanalyses gebruik wil maken van een betrouwbaar en transparant kredietbeoordelingssysteem. Overeenkomstig de hoge kwaliteit van dit ratingsysteem is ook onze dienstverlening aan de gebruikers.

CRS Credit Risk Solutions

Met de CRS web aanwending voor de afroep van een Creditreform balansrating wordt het beheer van uw ondernemingsdata voor de beoordeling van kredietrisico’s geoptimaliseerd. CRS kan ook gebruik maken van publieke data en die van dataleveranciers. Hierdoor is alle invoer geautomatiseerd, kunt u integrale analyses uitvoeren en zorgt de archivering voor optimale statistieken en monitoring van uw portfolio. Hierbij kunt u kiezen om online de data van het CRS systeem te gebruiken of via een interface de Creditreform databank te integreren met uw interne processen en systemen.

ESG rating

De huidige rapporten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn vaak bij elkaar geraapte succesverhalen die je niet met elkaar kunt vergelijken. Dat verandert wanneer elk bedrijf een gestandaardiseerde rapportage op moet leveren, met naast financiële resultaten ook de sociale impact en gevolgen voor de leefomgeving. Als je bedrijven goed met elkaar kunt vergelijken is het eenvoudiger om krediet- en investeringsbeslissingen te baseren op meer dan alleen financieel rendement.

Er is behoefte aan een standaard. Het Creditreform ESG rating is beschikbaar voor elke Europese onderneming en vormt daarom een eenduidige indicator in welke mate ondernemingen voldoen aan de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor ESG rapportages.

e-Valuerate

Met de e-Valuerate bankendatabank krijgt u toegang tot financiële data en concern- en eigendomsstructuren van de belangrijkste Nederlandse banken, maar ook van circa 3.500 andere banken welke gevestigd zijn over heel de wereld. Hiermee worden banken ondersteund bij het standaardiseren van hun intra bancaire kredietprocessen en voldoet u aan alle wet- en regelgeving voor dit soort transacties.

Witt Rating Advisory

Adres

Maasboulevard 241
3207 RP Spijkenisse

Contactgegevens

KVK

37079384

BTW

NL806227370B01

Privacyverklaring