Witt Rating Advisory

Blog

Antwoorden op vragen over duurzaamheidsrapportages en ESG

De EU wil in 2050 klimaatneutraliteit bereiken. Een belangrijke milestone is hierbij dat de CO2 emissies tot 2030 met minimaal 55% ten opzichte van 1990 gereduceerd moeten zijn. Om deze ambitieuze doelen te kunnen bereiken, behoeft het massieve investeringen, die de EU niet alleen kan opbrengen. Daarom moet ook privaat kapitaal geïnvesteerd worden ter ondersteuning van de klimaatdoelen. Dit vereist echter eenduidige standaarden die de kapitaalmarkt duidelijke signalen geven over welke investeringen werkelijk een significante bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de EU.

Naast de verplichting van een duurzaamheidsrapportage (CSRD), waaraan ondernemingen vanaf 2022 moeten voldoen, heeft de EU ook nog een catalogus met exacte activiteiten geïntroduceerd (de EU taxonomie) die een classificatie van ondernemingen mogelijk maakt waarvan de activiteiten als duurzaam kunnen worden aangemerkt.

Niet alle gegevens die ondernemingen voor de taxonomie moeten aanleveren, o.a. het aandeel van de omzetten volgens de taxonomie, zijn bruikbaar voor financiële dienstverleners. Desondanks zijn ook financiële dienstverleners verplicht volgens de taxonomie te rapporteren omdat ook zij op basis van nagenoeg de gelijke criteria als ondernemingen moeten rapporteren. Overeenkomstig is voor banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners een eigen dataset gedefinieerd dat een transparante berichtgeving mogelijk maak. Voor banken handelt het zich vooralsnog om de zogenaamde green asset ratio (GAR), die het aandeel van de assets weergeeft dat voldoet aan de EU taxonomie voor banken. Aan de hand van de GAR kunnen banken de banking book taxonomy alligment ratio (BTAR) aan de EBA rapporteren waaruit blijkt wat hun exposures zijn op basis van de EU taxonomie voor banken.

Bij al deze nieuwe en veeleisende rapportages is het een hele geruststelling voor financiële dienstverleners dat er dataleveranciers zijn die informatievoorzieningen aanbieden waarmee zij aan meerdere wettelijke regelingen tegelijk kunnen voldoen.

Witt Rating Advisory

Adres

Maasboulevard 241
3207 RP Spijkenisse

Contactgegevens

KVK

37079384

BTW

NL806227370B01

Privacyverklaring