Witt Rating Advisory

Blog

Antwoorden op vragen over duurzaamheidsrapportages en ESG

Antwoorden op vragen over duurzaamheidsrapportages en ESG

De EU wil in 2050 klimaatneutraliteit bereiken. Een belangrijke milestone is hierbij dat de CO2 emissies tot 2030 met minimaal 55% ten opzichte van 1990 gereduceerd moeten zijn. Om deze ambitieuze doelen te kunnen bereiken, behoeft het massieve investeringen, die de EU niet alleen kan opbrengen. Daarom moet ook privaat kapitaal geïnvesteerd worden ter ondersteuning van de klimaatdoelen. Dit vereist echter eenduidige standaarden die de kapitaalmarkt duidelijke signalen geven over welke investeringen werkelijk een significante bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de EU.

Naast de verplichting van een duurzaamheidsrapportage (CSRD), waaraan ondernemingen vanaf 2022 moeten voldoen, heeft de EU ook nog een catalogus met exacte activiteiten geïntroduceerd (de EU taxonomie) die een classificatie van ondernemingen mogelijk maakt waarvan de activiteiten als duurzaam kunnen worden aangemerkt.

Niet alle gegevens die ondernemingen voor de taxonomie moeten aanleveren, o.a. het aandeel van de omzetten volgens de taxonomie, zijn bruikbaar voor financiële dienstverleners. Desondanks zijn ook financiële dienstverleners verplicht volgens de taxonomie te rapporteren omdat ook zij op basis van nagenoeg de gelijke criteria als ondernemingen moeten rapporteren. Overeenkomstig is voor banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners een eigen dataset gedefinieerd dat een transparante berichtgeving mogelijk maak. Voor banken handelt het zich vooralsnog om de zogenaamde green asset ratio (GAR), die het aandeel van de assets weergeeft dat voldoet aan de EU taxonomie voor banken. Aan de hand van de GAR kunnen banken de banking book taxonomy alligment ratio (BTAR) aan de EBA rapporteren waaruit blijkt wat hun exposures zijn op basis van de EU taxonomie voor banken.

Bij al deze nieuwe en veeleisende rapportages is het een hele geruststelling voor financiële dienstverleners dat er dataleveranciers zijn die informatievoorzieningen aanbieden waarmee zij aan meerdere wettelijke regelingen tegelijk kunnen voldoen.

Hoe waardeer je duurzaamheidsrisico's van leveringsketens, kredietportfolio's en zakenrelaties?

Hoe waardeer je duurzaamheidsrisico's van leveringsketens, kredietportfolio's en zakenrelaties?

Voor de een is het meer bureaucratie uit Brussel, voor de ander een belangrijke bouwsteen op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Wij hebben het over de aanzienlijk uitgebreide verplichting voor duurzaamheidsrapportage van ondernemingen. De definitieve versie van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), moet voor 1 december a.s. in alle EU landen in het nationaal recht zijn omgezet. EU burgers zullen hiermee in staat worden gesteld om de verrichtingen van ondernemingen niet alleen in financieel opzicht te kunnen volgen, maar ook hoe de activiteiten van een onderneming uitwerken op mensen en milieu. Hierdoor worden analyses van duurzaamheidsrisico’s van zakenrelaties, hele leveringsketens, maar ook van krediet portofolio’s mogelijk.

Hoe transformeer je leningen in veilige beleggingen?

Hoe transformeer je leningen in veilige beleggingen?

Door alle leningen te raten en de ratings voor het kalibreren van het portfolio te gebruiken, kunnen leningen in veilige beleggingen worden getransformeerd. Daarom zijn ratings van MKB leningen die financiële dienstverleners hebben verstrekt en die zij willen herfinancieren, onontbeerlijk. Ook als een rating door de wet- en regelgeving niet verplicht is gesteld, loont het zich om kredietportfolio’s hiermee transparant te maken. Deze transparantie gaat vandaag de dag nog enkele stappen verder dan weleer. Niet alleen de kredietwaardigheid van het portfolio wordt bepaald maar ook de mate van duurzaamheid.

Men krijgt in het leven niets cadeau maar soms iets aangeboden

Men krijgt in het leven niets cadeau maar soms iets aangeboden

Financiële dienstverleners zullen de tel onderhand kwijt zijn. Aan hoe veel richtlijnen, wetgeving of aanwijzingen moeten zij niet voldoen? Zij krijgen niets cadeau. Dan kan het een verademing zijn als dataleveranciers informatievoorzieningen aanbieden waarmee zij aan meerdere wettelijke regelingen tegelijk kunnen voldoen.

Creditreform CRS ontvangt het hoogste klantwaardering van fondsmanagers

Creditreform CRS ontvangt het hoogste klantwaardering van fondsmanagers

Fondsmanagers van verzekeraars kunnen met de Credit Risk Solution (CRS) van Creditreform hun portfoliomanagement optimaliseren door externe data te gebruiken om de risicoontwikkelingen van een of meerdere portfolio’s te volgen. De kredieten die zij herfinancieren kunnen in afzonderlijke portfolio’s gerangschikt worden. De ontwikkelingen in de portfolio’s kunnen doorlopend geraadpleegd worden.

Het IMVO-convenant zorgt in de verzekeringssector voor de nodige ESG-uitdagingen

Het IMVO-convenant zorgt in de verzekeringssector voor de nodige ESG-uitdagingen

IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het geldt voor alle verzekeraars inclusief zorgverzekeraars in Nederland. De implementatie van het IMVO zorgt in de verzekeringssector voor de nodige uitdagingen. Het IMVO stelt eisen aan de beleggingen voor eigen rekening en risico van een verzekeraar. Bovendien heeft het IMVO een aantal thema’s vastgesteld, die in het ESG-beleid van de verzekeraar dienen terug te komen. Naast het IMVO moeten verzekeraars die een beleggingsproduct aanbieden of adviseren ook voldoen aan de SFDR.  Dit betekent in de praktijk dat ook de niet eigen beleggingen indirect onder het IMVO vallen.

Wat zijn de belangrijkste effecten van al die MiFIDs, IDDs of GDPRs?

Wat zijn de belangrijkste effecten van al die MiFIDs, IDDs of GDPRs?

De belangrijkste effecten van compliance zoals al die MiFIDs, IDDs of GDPRs, zijn niet alleen de hoge kosten voor de klant, maar veel meer het hoge tempo waarin deze eisen steeds maar toenemen en veranderen. Dat weten verzekeraars uiteraard ook, daarom proberen zij de kosten voor compliance laag te houden. Maar er liggen meer eisen op tafel dan kostenminimalisatie.

Wat gebeurt er wanneer verzekeraars hun beleggingsfondsen niet raten?

Wat gebeurt er wanneer verzekeraars hun beleggingsfondsen niet raten?

Stel dat een grote verzekeraar, die onder Solvency II valt, wil beleggen in private debt equity. Deze verzekeraar zoekt (vanwege de hoge rendementen) naar een deelname in een beleggingsfonds dat MKB kredieten wil financieren.  Deze MKB kredieten zullen vermoedelijk geen investmentgrade of sub investment grade rating hebben. Investeringen in kredieten van dergelijke laag gerate ondernemingen vereisen een hoge kapitaalbuffer, waardoor investeringen in dit soort fondsen zich bijna niet lonen. Daarom kan het een oplossing zijn om het fonds überhaupt niet te raten. Solvency II biedt de mogelijkheid om met een lagere kapitaalbuffer in niet gerate fondsen te beleggen.

Asset based finance wordt ook mogelijk voor crowdfunding platformen

Asset based finance wordt ook mogelijk voor crowdfunding platformen

Een van de belangrijkste trends in de crowdfunding community is ongetwijfeld de mogelijkheid dat institutionele investeerders bereid zijn om te investeren in crowdfunding kredieten. Deze trend is al een tijdje aan de gang en zal na de inwerkingtreding van de ECSPR (European Crowdfunding Service Providers Regulation), en de daarmee verband houdende professionalisering van de branche, vermoedelijk nog versnellen.

Witt Rating Advisory

Adres

Maasboulevard 241
3207 RP Spijkenisse

Contactgegevens

KVK

37079384

BTW

NL806227370B01

Privacyverklaring